Brezplačni tečaj digitalne fotografije

24.02.2020 | Objava: Več

Si želite, da bi bile vaše fotografije bolj podobne profesionalnim?

Ste zaposleni ali brezposelni, starejši od 45 let?

Pridružite se nam 9. marca 2020 na brezplačnem tečaju digitalne fotografije.

Informacije in prijave na 05 73 11 302 ali na info@lu-sezana.si.

clipart-realistici-con-due-obiettivi-della-fotocamera-obiettivi-fotografici-con-zoom_1441-2465

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/

logotip_mizš_ess1

image_print

Kategorija: Obvestila